Fortsätta

AGB

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

1 § Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för avtal som du har med oss som leverantör (Apres Allstars GbR) via hemsidan www.apres-allstars.com. Om inte annat överenskommits motsägs inkluderingen av alla villkor som du kan ha använt.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som inte i första hand kan hänföras till deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när en rättslig transaktion ingås, agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalsbildning

(1) Avtalets föremål är försäljning av varor.

(2) Så fort respektive produkt har placerats på vår hemsida, ger vi dig ett bindande erbjudande om att sluta ett avtal via varukorgssystemet online under de villkor som anges i artikelbeskrivningen. 

(3) Kontraktet ingås via online kundvagnssystemet enligt följande:
De varor som är avsedda för köp läggs i "varukorgen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att ta fram "varukorgen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att du har ringt upp sidan "Kassa" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och fraktvillkoren kommer beställningsuppgifterna att visas som en beställningsöversikt.


Om du använder ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalningsmetod kommer du antingen att tas till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller omdirigeras till webbplatsen för leverantören av omedelbar betalning systemet.
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör lämpligt val eller ange dina uppgifter där. Slutligen kommer beställningsdata att visas som en beställningsöversikt på webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet eller efter att du har omdirigerats till vår onlinebutik.


Innan du skickar beställningen har du möjlighet att kontrollera detaljerna i beställningsöversikten igen, ändra dem (även genom att använda "tillbaka"-funktionen i webbläsaren) eller avbryta beställningen.
Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("beställning med betalningsskyldighet" eller liknande beteckning) förklarar du ditt godkännande av erbjudandet på ett juridiskt bindande sätt, varvid avtalet ingås.

(4) Dina förfrågningar om utarbetande av ett erbjudande är inte bindande för dig. Vi kommer att ge dig ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom 5 dagar (om inte en annan period anges i respektive erbjudande).

(5) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående sker via e-post, i vissa fall automatiskt. Du måste därför se till att den e-postadress du har gett oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelandena är tekniskt garanterat och i synnerhet att det inte förhindras av SPAM-filter.

3 § Retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva retentionsrätt i den mån det gäller anspråk från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 4 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

(2)Som konsument ombeds du kontrollera varan med avseende på fullständighet, uppenbara defekter och transportskador omedelbart vid leverans samt att snarast möjligt informera oss och transportören om eventuella reklamationer. Om du inte följer detta har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

§ 5 Val av lag, plats för fullgörande, plats för jurisdiktion

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs (förmånsprincipen).

(2) Platsen för utförandet av alla tjänster som härrör från affärsrelationen med oss och jurisdiktionsorten är vårt registrerade kontor om du inte är en konsument utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland eller EU eller om din hemvist eller hemvist inte är känd vid tidpunkten för talan. Befogenheten att överklaga till domstolen vid en annan laglig jurisdiktion förblir opåverkad.

(3)Bestämmelserna i FN:s försäljningskonvention gäller uttryckligen inte.

II Kundinformation

1. Säljarens identitet

Apres Allstars GbR
Tobias Deckert & Michael Gasteiger
Buchecker Weg 41
83313 Siegsdorf
Tyskland
Telefon: 017620829077
E-post: support@apres-allstars.com


Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), som kan nås på https://ec.europa.eu/odr.

2. Information om avtalets ingående

De tekniska stegen för avtalets ingående, själva avtalets ingående och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med reglerna "Ingående av avtalet" i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Vi sparar inte hela kontraktstexten. Innan du skickar beställningen via varukorgssystemet online kan avtalsdata skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi har tagit emot beställningen kommer beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

3.3. Om du begär ett erbjudande utanför varukorgssystemet online får du alla avtalsuppgifter som en del av ett bindande erbjudande i textform, till exempel via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Väsentliga egenskaper hos varan eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsten finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1. Priserna som anges i respektive erbjudanden och fraktkostnaderna representerar totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan ringas upp via en motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och ska dessutom stå för dig, om inte fri leverans har utlovats.

5.3. Om leverans sker till länder utanför EU kan ytterligare kostnader som vi inte ansvarar för uppstå, såsom tullavgifter, skatter eller penningöverföringsavgifter (banköverföring eller växelkursavgifter), som du måste stå för.

5.4. Eventuella kostnader som uppstår för att överföra pengar (banköverföring eller växelkursavgifter) ska stå för dig i de fall leveransen sker till ett EU-medlemsland men betalningen har gjorts utanför Europeiska unionen.

5.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.6. Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten förfaller betalningsanspråken från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatum och eventuella befintliga leveransrestriktioner hittar du under en motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2. Om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan som säljs under transporten övergår till dig först när varan överlämnas till dig, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte nämnts av entreprenören eller annan person som ansvarar för att utföra transporten.

7. Lagstadgat ansvar för fel

Ansvar för defekter baseras på "Garanti"-bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa villkor och kundinformation har skapats av Händlerbunds jurister, som är specialiserade på IT-rätt, och kontrolleras ständigt med avseende på juridisk överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och är ansvarigt i händelse av varningar. Du kan hitta mer information om detta på:https://www.haendlerbund.de/sv/tjänster/rättssäkerhet/villkorstjänst.

senaste uppdatering: 27.10.2020

Fri frakt i DE & AT från 80€ beställningsvärde

DE & AT annars endast 3,79 €
EU: 15,99€
(gratis från 120€ beställningsvärde)
Över hela världen: 20,99 €
(gratis från 200 € beställningsvärde)

Betalningsmetoder

Vi erbjuder alla vanliga betalningsmetoder som Paypal, Sofortüberweisung, kreditkort, Apple Pay, Google Pay,...

Leverans snabbare

Vårt logistikcenter skickar dagligen (arbetsdagar)!