Fortsätta

Allmänna tävlingspolicyer

Allmän

§ 1. allmän


Deltagande i tävlingen på Facebook- och Instagramsidan: "Apres Allstars" (hädanefter kallad "arrangören") är endast möjligt om dessa deltagandevillkor beaktas. Tävlingen stöds inte av Facebook och är inte kopplad till Facebook.

2 § Förutsättningar för deltagande


Alla fysiska och juridiska personer med en lägsta ålder av 18 år kan delta. Anställda hos arrangören och deras anhöriga är från

Deltagande uteslutet. Vid deltagande från 18 år kommer detta att noteras separat i respektive tävling. Genom att delta godkänner deltagaren att hans/hennes namn och/eller bild kommer att publiceras på internet om han/hon vinner. Deltagande är endast möjligt inom den period som anges i tävlingsbeskrivningen. Den juridiska processen är utesluten.

3 § Vinst


Priset kommer att delas ut som annonserats i utlottningarna. Ändring eller kontant betalning av priset är utesluten. Vinnaren meddelas av oss via Facebook eller enligt beskrivningen i tävlingen. Om vinnaren inte rapporterar inom den period som vi har satt för meddelandet om priset, kommer priset att förverkas utan ersättning.

Rättslig

4 § Ansvar


Skadeståndsanspråk mot arrangören i samband med att

är uteslutna - inom det lagliga tillåtna - oavsett juridiskt skäl, såvida inte arrangören uppsåtligen eller grovt vårdslöst skulle ha brutit mot lagliga skyldigheter. Vidare ansvarar arrangören inte för skada till följd av försämring av tillgängligheten av tävlingswebbplatsen vid tekniska fel som inte kan påverkas och händelser av force majeure, samt angrepp från tredje part på tävlingswebbplatsen. Arrangören kommer dock att göra allt för att säkerställa tävlingswebbplatsens tillförlitlighet och funktionalitet. Vidare garanterar inte arrangören att tävlingswebbplatsen kommer att fungera korrekt på respektive deltagares dator.

Allmänna tävlingspolicyer

5 § dataskydd


Arrangören delar ut största möjliga pris inom tävlingens ram

dataskyddsstandard och följer alla relevanta lagbestämmelser i detta avseende. Arrangören kommer inte att vidarebefordra några personuppgifter till tredje part


eller sälja adressuppgifter. Arrangören lagrar respektive deltagares personuppgifter uteslutande för tävlingens syfte. Deltagaren tillkännager härmed uttryckligen sitt samtycke till lagring och användning av de personuppgifter som tillhandahålls för ovan nämnda ändamål.

§ 6 Avskiljbarhetsklausul


Skulle enskilda bestämmelser i dessa deltagandevillkor vara ineffektiva eller om det skulle finnas ett kryphål, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. De ogiltiga eller saknade bestämmelserna ersätts med en bestämmelse som kommer närmast syftet med avtalet och lagbestämmelserna.

Jurisdiktion, urvalsprocess/kontakt


§ 7 Plats för jurisdiktion/tillämplig lag


I händelse av tvister gäller exklusivt tysk lag. I den mån det är lagligt tillåtet, är arrangörens säte överenskommen som jurisdiktionsort. Om deltagaren inte har en allmän jurisdiktion i Tyskland eller flyttar till ett främmande land efter deltagande, avtalas även arrangörens säte som jurisdiktion.

8 § urvalsförfarande


Vinnare kommer att utses med hjälp av en slumptalsgenerator. Även här är naturligtvis rättslig regress utesluten.

§ 9 Kontakt


Om du har några frågor angående genomförandet av denna tävling och bearbetningen och

Användning av personuppgifter vänligen kontakta: info@apres-allstars.com

Fri frakt i DE & AT från 80€ beställningsvärde

DE & AT annars endast 3,79 €
EU: 15,99€
(gratis från 120€ beställningsvärde)
Över hela världen: 20,99 €
(gratis från 200 € beställningsvärde)

Betalningsmetoder

Vi erbjuder alla vanliga betalningsmetoder som Paypal, Sofortüberweisung, kreditkort, Apple Pay, Google Pay,...

Leverans snabbare

Vårt logistikcenter skickar dagligen (arbetsdagar)!