Fortsette

Goaffpro Affiliate AGB

Driftsavtale for tilknyttede program

Oppdatert: januar 2022

Denne driftsavtalen for tilknyttede program (“Driftsavtale”) inneholder vilkårene og betingelsene som styrer din deltakelse i tilknyttede programmet (“Program”). “Vi,” “oss"," eller "våre” betyr GoAffPro.com og partnernettstedet www.apres-allstars.com. "Du" eller "din” betyr søkeren. en "nettstedet" betyr et nettsted. "Partnerside” betyr e-handels-/forhandlerpartneren som bruker goaffpro tilknyttede sporingsprogramvare. "Din side" betyr alle nettsteder, programvareapplikasjoner og mobilapplikasjoner (som definert nedenfor) som du kobler til partnernettstedet. "Annonseavgifter" betyr provisjoner opptjent for et vellykket og bekreftet salg av produktet på partnernettstedet av en kunde som bruker henvisningslenken din.

(VED VED Å KJEKKE AV RUSEN SOM INDISER AT DU GODTAR VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE DRIFTSAVTALEN, ELLER VED FORTSATT DELTA I PROGRAMMET ETTER VÅR PLASTING AV EN ENDRINGSMELDING, REVIDERT DRIFTSAVTALE, ELLER REVIDERT DRIFTSAVTALE, ELLER REVIDERT DRIFT AV DENNE DELEN ) SAMTYKKE Å VÆRE BUNDET AV DENNE DRIFTSAVTALEN; (B) GJERNER OG SAMTYKKER AT DU UAVHENGIG HAR EVALUERT ØNSKELIGHETEN AV Å DELTA I PROGRAMMET, og IKKE STOLER PÅ NOEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER UTTALELSE ANNET ENN SOM UTTRYKKELIG ANGITT I; OG (C) HERVED REPRÆSENTERER OG GARANTERER AT DU LOVLIG ER I KUN TIL Å INNGÅ KONTRAKTER (DU ER F.eks. IKKE MINORIG), OG AT DU ER OG BLIR I OVERHOLDELSE MED DENNE DRIFTSAVTALEN. I TILLEGG, HVIS DENNE DRIFTSAVTALEN ER GODT AV ET SELSKAP ELLER ANDRE JURIDISK ENTITET, SÅ PERSONEN SOM GODTAR DENNE DRIFTSAVTALEN PÅ VEGNE AV DET SELSKAP ELLER ENHETEN, REPRENTERER OG GARANTERER AT DET ER AT DET ER BESKRIVELSE. SELSKAP ELLER ENHET TIL DENNE DRIFTSAVTALEN.

1. Beskrivelse av programmet

Formålet med programmet er å tillate deg å annonsere for produkter på nettstedet ditt og å tjene annonseringsgebyrer ELLER provisjoner for kvalifiserende kjøp (definert i avsnitt 7) utført av sluttbrukerne. Et "produkt" er enhver vare som selges på partnernettstedet, bortsett fra produkter som er eksplisitt definert som ekskluderte produkter her (samlet sett, "Ekskluderte produkter”). Produktet kan også inkludere visse tjenester, hvis noen, uttrykkelig inkludert på Kommisjonsplan for tilknyttede program. For å forenkle din annonsering av produkter, kan vi gjøre tilgjengelig for deg data, bilder, tekst, lenkeformater, widgets, lenker og andre koblingsverktøy og annen informasjon i forbindelse med programmet ("Innhold"). Innhold ekskluderer spesifikt all data, bilder, tekst eller annen informasjon eller innhold relatert til produkter som tilbys på andre nettsteder enn partnernettstedet.

Vi er i stand til å avgjøre om vi godtar deg som publiseringspartner eller ikke.

Spesielle rabatter tilbys fra oss for å markedsføre produktene våre. Disse rabattene er avhengig av følgerebasen din og kanalene dine. Det kreves å sende tilbake markedsføringsmedier fra deg, som kan brukes kommersielt. Betalingen

2. Påmelding

For å starte påmeldingsprosessen må du sende inn en fullstendig og nøyaktig programsøknad. Du må identifisere nettstedet ditt i søknaden din. Vi vil vurdere søknaden din og varsle deg om at den godtas eller avvises. Vi kan avvise søknaden din etter eget skjønn, inkludert hvis vi finner ut at nettstedet ditt er uegnet. Uegnede nettsteder inkluderer de som:

(a) fremme eller inneholde seksuelt eksplisitt materiale;

(b) fremme vold eller inneholde voldelig materiale;

(c) fremme eller inneholde injurierende eller ærekrenkende materiale;

(d) fremme diskriminering, eller bruke diskriminerende praksis, basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder;

(e) fremme eller gjennomføre ulovlige aktiviteter;

(f) inkludere ethvert varemerke for GoAffPro, dets partnernettsteder eller dets tilknyttede selskaper, eller en variant eller feilstaving av et varemerke til GoAffPro, dets partnernettsteder eller dets tilknyttede selskaper, i et hvilket som helst domenenavn, underdomenenavn eller i et hvilket som helst brukernavn, gruppenavn, eller annen identifikator på et sosialt nettverkssted; eller

(g) ellers krenke immaterielle rettigheter.

Hvis vi avslår søknaden din, er du velkommen til å søke på nytt når som helst. Men hvis vi godtar søknaden din og senere finner ut at nettstedet ditt er uegnet, kan vi si opp denne driftsavtalen når som helst etter eget skjønn.

Du vil sikre at informasjonen i programsøknaden din og ellers knyttet til kontoen din, inkludert e-postadressen din og annen kontaktinformasjon og identifikasjon av nettstedet ditt, til enhver tid er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Vi kan sende varsler (hvis noen), godkjenninger (hvis noen) og annen kommunikasjon knyttet til programmet og denne driftsavtalen til e-postadressen som for øyeblikket er knyttet til programkontoen din. Du vil bli ansett for å ha mottatt alle varsler, godkjenninger og annen kommunikasjon sendt til den e-postadressen, selv om e-postadressen knyttet til kontoen din ikke lenger er gjeldende.

3. Linker på nettstedet ditt

Etter at du har blitt varslet om at du har blitt akseptert i programmet, kan du vise spesielle lenker på nettstedet ditt. "Spesielle lenker" er lenker til partnernettstedet du plasserer på nettstedet ditt i samsvar med denne driftsavtalen, som bruker den spesielle "merket” lenkeformater vi tilbyr, og som overholder tilknyttede programkoblingskrav. Spesiallenker tillater nøyaktig sporing, rapportering og påløping av annonseringsgebyrer.

Du kan bare tjene annonseringsgebyrer som beskrevet i seksjon 7 og kun med hensyn til aktivitet på partnernettstedet som skjer direkte gjennom spesielle lenker. Vi har ingen forpliktelse til å betale deg reklamegebyrer hvis du ikke formaterer lenkene på nettstedet ditt til partnernettstedet som spesielle lenker, inkludert i den grad en slik svikt kan føre til en reduksjon av annonsegebyrbeløpene som ellers ville blitt betalt. til deg under denne driftsavtalen.

Hvis du ønsker å inkludere spesielle lenker i en programvareapplikasjon designet og beregnet for bruk på mobiltelefoner, nettbrett eller andre håndholdte enheter (“Mobil applikasjon”), må du inkludere navnet på mobilapplikasjonen og lenken til mobilapplikasjonen din i søknaden til programmet. Egnetheten og andre krav i denne seksjon 3 og retningslinjene for mobilapplikasjoner vil gjelde for mobilapplikasjoner. Vi vil vurdere søknaden din og varsle deg om at den godtas eller avvises. En mobilapplikasjon som godtas vil være en "Godkjent mobilapplikasjon" for formålene med denne avtalen.

Spesielle lenker som vises i Godkjente mobilapplikasjoner kan betjenes av Affiliate API eller Partner API(“Affiliate API”) eller Product Advertising API, inkludert eventuelle spesielle lenker som vises i en integrert nettleser og må bruke tilknyttede ID-en vi har tildelt deg uttrykkelig for dine godkjente mobilapplikasjoner.

4. Programkrav

Ved å delta i programmet godtar du at du vil overholde kravene til deltakelse i tilknyttede program og alle sider, tidsplaner, retningslinjer, retningslinjer og andre dokumenter og materiell som refereres til i denne driftsavtalen (samlet kalt "driftsdokumentasjon").

Du vil gi oss all informasjon vi ber om for å bekrefte at du overholder denne driftsavtalen eller driftsdokumentasjon. Hvis vi fastslår at du ikke har overholdt noen krav eller restriksjoner beskrevet på siden for Associates Program Deltagelse Krav eller annen driftsdokumentasjon, eller at du på annen måte har brutt denne driftsavtalen, kan vi (i tillegg til andre rettigheter eller rettsmidler tilgjengelig for oss) ): (a) holde tilbake eventuelle annonseringsgebyrer som skal betales til deg i henhold til denne driftsavtalen,; (b) stenge andre kontoer du måtte ha eller kan åpne i fremtiden, uten betaling av noen annonseringsgebyrer; (c) si opp denne driftsavtalen, ; eller (d) foreta alle handlingene ovenfor. I tillegg samtykker du herved til oss:

 • sende deg e-poster relatert til programmet fra tid til annen;
 • overvåke, registrere, bruke og avsløre informasjon om nettstedet ditt og besøkende på nettstedet ditt som vi får i forbindelse med din visning av spesielle lenker (f.eks. at en bestemt kunde klikket gjennom en spesiell lenke fra nettstedet ditt før han kjøpte et produkt på partneren Site) i samsvar med Personvernerklæring; og
 • overvåke, gjennomsøke og på annen måte undersøke nettstedet ditt for å bekrefte samsvar med denne driftsavtalen og driftsdokumentasjonen.

5. Ansvar for nettstedet ditt

Du vil være eneansvarlig for nettstedet ditt, inkludert dets utvikling, drift og vedlikehold og alt materiale som vises på eller innenfor det. For eksempel vil du være eneansvarlig for:

 • den tekniske driften av nettstedet ditt og alt relatert utstyr;
 • visning av spesielle lenker og innhold på nettstedet ditt i samsvar med denne driftsavtalen og driftsdokumentasjonen og enhver avtale mellom deg og enhver annen person eller enhet (inkludert eventuelle restriksjoner eller krav som stilles til deg av enhver person eller enhet som er vert for nettstedet ditt);
 • opprette og legge ut, og sikre nøyaktigheten, fullstendigheten og hensiktsmessigheten til, materiale som er lagt ut på nettstedet ditt (inkludert alle produktbeskrivelser og annet produktrelatert materiale og all informasjon du inkluderer i eller assosierer med spesielle lenker);
 • bruk av innholdet, nettstedet ditt og materialet på eller innenfor nettstedet ditt på en måte som ikke krenker, krenker eller misbruker noen av våre rettigheter eller rettighetene til noen annen person eller enhet (inkludert opphavsrett, varemerker, personvern, publisitet eller annet åndsverk eller eiendomsrettigheter);
 • bruke innholdet, nettstedet ditt og materialet på eller innenfor nettstedet ditt på en måte som ikke er skadelig, trakasserende, blasfemisk, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, pedofil, injurierende eller på annen måte på noen måte;
 • avsløre på nettstedet ditt nøyaktig og tilstrekkelig, enten gjennom en personvernpolicy eller på annen måte, hvordan du samler inn, bruker, lagrer og avslører data samlet inn fra besøkende, inkludert, der det er aktuelt, at tredjeparter (inkludert oss og andre annonsører) kan vise innhold og annonser, samle inn informasjon direkte fra besøkende, og plassere eller gjenkjenne informasjonskapsler på besøkendes nettlesere; og
 • all bruk du gjør av innholdet og GoAffPro-merkene, enten det er tillatt eller ikke i henhold til denne driftsavtalen.

Vi vil ikke ha noe ansvar for disse sakene eller for noen av dine sluttbrukeres krav knyttet til disse sakene, og du godtar å forsvare, holde skadesløs og holde oss, våre tilknyttede selskaper og lisensgivere, og våre og deres respektive ansatte, ledere, direktører, og representanter, ufarlige fra og mot alle krav, skader, tap, forpliktelser, kostnader og utgifter (inkludert advokathonorarer) knyttet til (a) nettstedet ditt eller materiale som vises på nettstedet ditt, inkludert kombinasjonen av nettstedet ditt eller de materialer med andre applikasjoner, innhold eller prosesser; (b) bruk, utvikling, design, produksjon, produksjon, annonsering, promotering eller markedsføring av nettstedet ditt eller materiale som vises på eller innenfor nettstedet ditt, og alle andre forhold beskrevet i denne seksjon 5; (c) din bruk av innhold, uansett om slik bruk er autorisert av eller bryter denne driftsavtalen, driftsdokumentasjon eller gjeldende lov; (d) ditt brudd på vilkår eller betingelser i denne driftsavtalen eller driftsdokumentasjon; eller (e) din eller dine ansattes uaktsomhet eller forsettlige oppførsel.

6. Ordrebehandling

Vi vil behandle produktbestillinger plassert av kunder som følger spesielle lenker fra nettstedet ditt til partnernettstedet. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger som ikke overholder noen krav på partnersiden, da de kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi vil spore kvalifiserende kjøp (definert i del 7) for rapportering og påløping av annonseringsgebyrer, og vil gjøre tilgjengelige rapporter for deg som oppsummerer de kvalifiserende kjøpene.

7. Annonseavgifter

Vi betaler deg annonseringsgebyrer på kvalifiserende kjøp i samsvar med seksjon 8 og Kommisjonsplan for tilknyttede program. I tilfelle en overskytende betaling har blitt gjort til deg uansett årsak, forbeholder vi oss retten til å justere eller motregne det samme mot eventuelle påfølgende annonseringsgebyrer som skal betales til deg i henhold til denne driftsavtalen. Med forbehold om unntakene angitt nedenfor, en "Kvalifiserende kjøp” oppstår når (a) en kunde klikker gjennom en spesiell lenke på nettstedet ditt til partnernettstedet; (b) i løpet av en enkelt økt som kunden legger til et produkt i handlekurven og legger inn bestillingen for det produktet senest 89 dager etter kundens første klikk; eller (c) Produktet sendes til og betales av kunden.

en "Økt” begynner når en kunde klikker gjennom en spesiell lenke på nettstedet ditt til partnernettstedet og slutter ved det første av følgende: (x) 24 timer går fra det klikket; (y) kunden legger inn en bestilling for et produkt; eller (z) kunden følger en spesiallenke til partnernettstedet som ikke er din spesiallenke.

Kvalifiserte kjøp ekskluderer, og vi vil ikke betale annonseringsgebyrer for noen av følgende:

 • ethvert produkt som, etter utløpet av den gjeldende økten, legges til en kundes handlekurv, eller streames eller lastes ned av en kunde, selv om kunden tidligere har fulgt en spesiell lenke fra nettstedet ditt til partnernettstedet;

 • ethvert produktkjøp som ikke spores eller rapporteres riktig fordi koblingene fra nettstedet ditt til partnernettstedet ikke er riktig formatert;

 • ethvert produkt kjøpt gjennom en spesiell lenke av deg eller på dine vegne, inkludert produkter du kjøper gjennom spesiallenker for deg selv, venner, slektninger eller kollegaer (f.eks. personlige bestillinger, bestillinger til eget bruk og bestillinger plassert av deg for eller på på vegne av enhver annen person eller enhet);

 • ethvert produkt kjøpt for videresalg eller kommersiell bruk av noe slag;

 • ethvert produkt kjøpt etter oppsigelse av denne driftsavtalen;

 • enhver produktbestilling der en kansellering, retur eller refusjon er igangsatt; og

 • ethvert produkt kjøpt av en kunde som henvises til partnernettstedet gjennom ett av følgende:

 • en forbudt, betalt søk-plassering; eller

 • en kobling til partnernettstedet, inkludert en viderekoblingskobling, som genereres eller vises på en søkemotor som svar på et generelt Internett-søk eller nøkkelord (dvs. i naturlige, gratis, organiske eller ubetalte søkeresultater), enten disse koblingene vises gjennom din innsending av data til dette nettstedet eller på annen måte.

 • ethvert kvalifiserende kjøp der du har tilbudt en person eller enhet et vederlag eller insentiv (inkludert penger, rabatter, rabatter, poeng, donasjoner til veldedige organisasjoner eller andre fordeler) for å bruke spesielle lenker (f.eks. ved å implementere noen "belønninger" eller lojalitetsprogram som oppmuntrer personer eller enheter til å besøke partnernettstedet via spesiallenkene dine).

 • ethvert produkt kjøpt gjennom en spesiallenke i en mobilapplikasjon som ikke var en godkjent mobilapplikasjon eller der spesiallenken i en godkjent mobilapplikasjon ikke ble servert av AMA API, Product Advertising API eller andre koblingsverktøy som vi gjør tilgjengelig for deg.

 • ethvert kvalifiserende kjøp, som finner sted i Tyskland, gjort gjennom en mobilenhet eller nettbrett der:

 • mobilapplikasjonen til partnernettstedet er forhåndslastet av produsenten av originalutstyret ("OEM") på enheten eller nettbrettet; eller

 • mobilapplikasjonen til partnernettstedet er installert gjennom en vedlikeholdsutgivelse eller fastvareoppdatering eller fastvarebaserte varsler sendt av OEM eller varslingspartneren; eller

 • mobilapplikasjonen til partnernettstedet er installert fra en annen kilde enn Google Play Store eller iOS App Store

Forbudt plassering for betalt søk” betyr en annonse som du har kjøpt ved å by på søkeord, søkeord eller andre identifikatorer (inkludert proprietære vilkår) eller annen deltakelse i søkeordauksjoner. "Proprietær Term" betyr søkeord, søkeord eller andre identifikatorer som inkluderer ordet "goaffpro" eller et annet varemerke for GoAffPro eller dets tilknyttede selskaper, eller varianter eller feilstavinger av noen av disse ordene (f.eks. "goaffpor"). "Viderekobling” betyr en lenke som sender brukere indirekte til partnernettstedet via et mellomnettsted eller nettside og uten at brukeren må klikke på en lenke eller foreta en annen bekreftende handling på den mellomliggende siden eller nettsiden. "Søkemotor” betyr Google, Yahoo, Bing eller en hvilken som helst annen søkemotor, portal, sponset annonseringstjeneste eller annen søke- eller henvisningstjeneste, eller ethvert nettsted som deltar i et av deres respektive nettverk.

8. Betaling av annonseringsgebyr

Vi betaler deg annonseringsgebyrer på månedlig basis for kvalifiserte kjøp som sendes, strømmes eller lastes ned (etter aktuelt) i en gitt måned, med forbehold om gjeldende tilbakehold eller fradrag beskrevet nedenfor. Vi betaler deg omtrent 30 dager etter slutten av hver kalendermåned, men vi kan påløpe og holde tilbake annonseringsgebyrer til det totale beløpet du har til gode er minst 20€ i tilfelle NEFT-overføringer.

Annonseringsgebyret som skal betales til deg inkluderer alle skatter inkludert gjeldende tjenesteavgift eller skatt på varer og tjenester eller annen skatt eller avgift som du kan bli pålagt å betale i forbindelse med slike tjenester som du vil reise en gyldig faktura for i henhold til gjeldende lov(er) ) og forskrifter og rapportere det i returene innen den fastsatte fristen slik at partnernettstedet kan ta inngående skattegodtgjørelse av betalte skatter. Du forplikter deg til å overholde alle gjeldende bestemmelser i slik lov, inkludert men ikke begrenset til:

 • rettidig utstedelse av GST-kompatible fakturaer;
 • gjøre fakturaene tilgjengelige for partnernettstedet;
 • innskudd av gjeldende skatter på periodisk basis; og
 • rapportere dem korrekt til myndighetene i henhold til skattelovgivningen.

Hvis kreditering av skatter på noe tidspunkt nektes eller betaling av skatter søkes fra partnernettstedet eller GoAffPro, på grunn av, men ikke begrenset til, utstedelse av en mangelfull faktura, mislighold av betaling av skatter, upassende rapportering i innleverte returer eller ikke- overholdelse av gjeldende lover og forskrifter av deg, skal du holde partnernettstedet og GoAffPro skadesløs mot eventuelle avslåtte kreditter eller skatter som inndrives, samt eventuelle renter og straffer som pålegges partnernettstedet og GoAffPro. Hvis det kreves av gjeldende tysk skattelovgivning, kan vi trekke fra eller holde tilbake skatter, avgifter eller lignende beløp fra annonseringsgebyrene som skal betales til deg. Hvis du er bosatt i Tyskland, vil annonseringsgebyrer som skal betales til deg være underlagt kildeskatt i henhold til satsen fastsatt i henhold til gjeldende lov. Hvis du ikke er bosatt i Tyskland eller ikke har gitt oss ditt PAN (Permanent Account Number), vil skattetrekkssatsen som gjelder for deg, variere. Videre, hvis du er en ikke-bosatt, godtar du å gi nødvendig dokumentasjon, som kan være nødvendig, for at Partner Site og GoAffPro skal tilfredsstille enhver rapportering eller eventuelle forpliktelser med hensyn til annonseringsgebyret som skal betales til deg. Hvis vi trekker fra eller holder tilbake skatter fra reklamegebyrer som skal betales til deg, vil vi utstede det relevante kildeskattebeviset til deg, hvis det kreves i henhold til gjeldende lov, som beviser deponering av skattene hos de relevante reguleringsmyndighetene (for ikke-bosatte er dette underlagt relevante dokumenter gjort tilgjengelig). Hvis du gir oss et sertifikat for null eller redusert kildeskatt, vil vi bruke en slik null eller redusert skattesats som gjeldende kildeskattesats på annonseringsgebyrer som skal betales til deg. Du samtykker herved i at du ikke vil forfølge noe krav mot P eller noen av dets tilknyttede selskaper, og gir herved avkall på alle slike krav du måtte ha nå eller i fremtiden, med hensyn til eventuelle skatter Partnerside og GoAffPro-innskudd hos en relevant skattemyndighet i henhold til denne driftsavtalen.

9. Retningslinjer og priser

Kunder som kjøper produkter gjennom dette programmet er kunder av partnernettstedet med hensyn til alle aktiviteter de utfører i forbindelse med partnernettstedet. Følgelig, som mellom deg og oss, vil alle priser, salgsvilkår, regler, retningslinjer og driftsprosedyrer angående kundebestillinger, kundeservice og produktsalg som er angitt på partnernettstedet, gjelde for disse kundene, og det samme kan bli endret når som helst.

10. Identifiser deg selv som en medarbeider

Du vil ikke utstede noen pressemelding eller gjøre noen annen offentlig kommunikasjon med hensyn til denne driftsavtalen, din bruk av innholdet eller din deltakelse i programmet. Du vil ikke gi en feilaktig fremstilling eller pynte på forholdet mellom oss og deg (inkludert ved å uttrykke eller antyde at vi støtter, sponser, støtter eller bidrar til noen veldedige formål eller andre formål), eller uttrykke eller antyde et forhold eller tilknytning mellom oss og deg eller noen annen person eller enhet med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i denne driftsavtalen. Du må imidlertid tydelig oppgi følgende på nettstedet ditt: "[Sett inn navnet ditt] er en deltaker i GoAffPro Affiliate Program, et tilknyttet annonseringsprogram designet for å gi nettsteder en måte å tjene annonseringsgebyrer ved å annonsere og lenke til partneren nettstedet"

11. Begrenset lisens

 1. I henhold til vilkårene i denne driftsavtalen og utelukkende for de begrensede formålene med å annonsere produkter på, og henvise sluttbrukere til, partnernettstedet i forbindelse med programmet, gir vi deg herved en begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar , ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til å (a) kopiere og vise innholdet utelukkende på nettstedet ditt; og (b) bare bruke de av våre varemerker og logoer som vi kan gjøre tilgjengelige for deg som en del av innhold (disse varemerkene og logoene, samlet, "GoAffPro-merker”) utelukkende på nettstedet ditt og i samsvar med varemerkeretningslinjene for tilknyttede program

 2. Alle lisenser angitt i denne seksjon 11 vil umiddelbart og automatisk avsluttes hvis du på noe tidspunkt ikke overholder noen forpliktelser i henhold til denne driftsavtalen eller driftsdokumentasjon, eller på annen måte ved oppsigelse av denne driftsavtalen. I tillegg kan vi si opp lisensen angitt i denne seksjon 11 helt eller delvis etter skriftlig varsel til deg. Du vil umiddelbart fjerne fra nettstedet ditt og slette eller på annen måte ødelegge alt innholdet og GoAffPro-merkene som lisensen angitt i denne seksjon 11 er terminert for, eller som vi på annen måte kan be om fra tid til annen.

 3. Associates Program IP-lisens (“Tillatelse”)

  1. Ved å godta driftsavtalen, eller ved å få tilgang til eller bruke produktannonseringsinnholdet (som definert nedenfor), inkludert de proprietære applikasjonsprogrammeringsgrensesnittene og andre verktøy (samlet "PA API”) som gir deg tilgang til og bruke visse typer data, bilder, tekst og annen informasjon og innhold knyttet til produkter (“Produktannonseringsinnhold”) som vi kan gjøre tilgjengelig for deg, godtar du å være bundet av denne lisensen.

  2. I henhold til vilkårene i denne lisensen og utelukkende for de begrensede formålene med deltakelse i Associates-programmet i streng overensstemmelse med driftsavtalen (inkludert denne lisensen og annen driftsdokumentasjon), gir vi deg herved en begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens til: (a) kopiere og vise produktannonseringsinnhold utelukkende på nettstedet ditt; (b) bare bruke de av GoAffPro-merkene vi gjør tilgjengelige for deg som en del av produktannonseringsinnholdet, utelukkende på nettstedet ditt og i samsvar med Associates Program Trademark Guidelines, med mindre annet er angitt i denne driftsavtalen, og (c) få tilgang til og bruk PA API, datafeed og produktannonseringsinnhold utelukkende i samsvar med spesifikasjonene og denne lisensen.

12. Forbehold av rettigheter; Innleveringer

Bortsett fra de begrensede lisensene som er uttrykkelig angitt i seksjon 11, forbeholder vi oss alle rettigheter, tittel og interesser (inkludert all immateriell eiendom og eiendomsrettigheter) i og til, og du gjør ikke på annen måte i kraft av denne driftsavtalen eller lisensen nedenfor, tilegne seg eierandeler eller rettigheter i eller til, programmet, spesielle lenker, lenkeformater, innhold, PA API, datastrømmer, produktannonseringsinnhold, ethvert domenenavn som eies eller drives av oss, informasjon og materiale på et partnernettsted eller partnerne Nettstedet, våre og våre tilknyttede selskapers varemerker og logoer (inkludert GoAffPro-merkene), og all annen intellektuell eiendom og teknologi som vi leverer eller bruker i forbindelse med programmet (inkludert applikasjonsprogramgrensesnitt, programvareutviklingssett, biblioteker, eksempelkode, og relatert materiale).

Hvis du gir oss eller noen av våre tilknyttede selskaper forslag, anmeldelser, modifikasjoner, data, bilder, tekst eller annen informasjon eller innhold om et produkt eller i forbindelse med denne driftsavtalen, noe innhold eller din deltakelse i programmet, eller hvis du endrer innhold på noen måte, (samlet, "Din innlevering”), tildeler du oss herved ugjenkallelig alle rettigheter, tittel og interesser i og til ditt bidrag og gir oss (selv om du har utpekt ditt bidrag som konfidensielt) en evigvarende, betalt royaltyfri, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, ugjenkallelig , fritt overførbar rett og lisens til å (a) bruke, reprodusere, utføre, vise og distribuere bidraget ditt på noen måte; (b) tilpasse, modifisere, omformatere og lage avledede verk av ditt bidrag til ethvert formål; (c) bruke og publisere navnet ditt i form av en kreditt i forbindelse med ditt bidrag (vi har imidlertid ingen forpliktelse til å gjøre det); og (d) underlisensiere de foregående rettighetene til enhver annen person eller enhet. I tillegg garanterer du herved at: (y) Bidraget ditt er ditt originale verk, eller du har mottatt bidraget ditt på en lovlig måte; og (z) vår og våre underlisensinnehaveres utøvelse av rettigheter under lisensen ovenfor vil ikke krenke noen persons eller enhets rettigheter, inkludert eventuelle opphavsrettigheter. Du samtykker i å gi oss den hjelpen vi måtte kreve for å dokumentere, perfeksjonere eller opprettholde rettighetene våre i og til ditt bidrag.

13. Overholdelse av lover

I forbindelse med din deltakelse i programmet vil du overholde alle gjeldende lover i Tyskland, inkludert men ikke begrenset til forordninger, regler, forskrifter, ordrer, lisenser, tillatelser, dommer, avgjørelser og andre krav fra enhver statlig myndighet som har jurisdiksjon over deg .

14. Varighet og oppsigelse

Perioden for denne driftsavtalen begynner når vi godtar programsøknaden din og avsluttes når den sies opp av enten deg eller oss. Enten du eller vi kan si opp denne driftsavtalen når som helst, med eller uten grunn, ved å gi den andre parten skriftlig varsel om oppsigelse. Ved oppsigelse av denne driftsavtalen, vil alle lisenser du har med hensyn til innhold automatisk avsluttes, og du vil umiddelbart slutte å bruke innholdet og GoAffPro-merkene og umiddelbart fjerne fra nettstedet ditt og slette eller på annen måte ødelegge alle lenker til partnernettstedet, alle GoAffPro-merker, alt annet innhold og annet materiale gitt eller gjort tilgjengelig av eller på vegne av oss for deg under denne driftsavtalen eller på annen måte i forbindelse med programmet. Vi kan holde tilbake påløpte ubetalte annonseringsgebyrer i en rimelig periode etter oppsigelse for å sikre at riktig beløp betales (f.eks. for å gjøre rede for eventuelle kanselleringer eller returer). Ved oppsigelse av denne driftsavtalen vil alle rettigheter og forpliktelser til partene bortfalle, bortsett fra at rettighetene og forpliktelsene til partene under seksjonene 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, og 20, sammen med eventuelle påløpte, men ubetalte betalingsforpliktelser fra oss under denne driftsavtalen, vil overleve oppsigelsen av denne driftsavtalen. Ingen oppsigelse av denne driftsavtalen vil frita noen av partene for ethvert ansvar for brudd på, eller ansvar som påløper under, denne driftsavtalen før oppsigelse.

15. Modifikasjon

Vi kan endre hvilke som helst av vilkårene og betingelsene i denne driftsavtalen (og eventuell driftsdokumentasjon) når som helst og etter eget skjønn ved å legge ut en endringsmelding, revidert avtale eller revidert driftsdokumentasjon på partnernettstedet eller ved å sende melding om slik endring til deg via e-post til e-postadressen som for øyeblikket er knyttet til Associates-kontoen din (enhver slik endring via e-post vil tre i kraft på datoen spesifisert i slik e-post og vil ikke under noen omstendighet være mindre enn to virkedager etter datoen e-posten ble sendt til. er sendt). Endringer kan for eksempel omfatte endringer i Associates-programmets annonseringsgebyrplan, Associates-programmets deltakelseskrav, betalingsprosedyrer og andre programkrav. HVIS NOEN MODIFIKASJON ER UAKSEPTABEL FOR DEG, ER DIN ENESTE RETT Å SI opp DENNE DRIFTSAVTALEN. DIN FORTSETTE DELTAKELSE I PROGRAMMET FØLGER ITREDNINGSDATOEN FOR ENHVER MODIFIKASJON (F.eks. DATOEN FOR VÅR PUBLERING AV EN ENDRINGSMELDING, REVIDERT DRIFTSAVTALE ELLER REVIDERT DRIFTSDOKUMENTASJON PÅ PARTNERNETTSIDEN SOM ER REGISTRERT PÅ ET PARTNERSITET ELLER DETTE MODIFISERT DET. ) VIL UTGJØRE DIN BINDENDE GODKJENNING AV ENDRINGEN.

16. Partsforhold

Du og vi er uavhengige kontraktører, og ingenting i denne driftsavtalen eller driftsdokumentasjonen vil skape noe partnerskap, joint venture, byrå, franchise, salgsrepresentant eller ansettelsesforhold mellom deg og oss eller våre respektive tilknyttede selskaper. Du har ingen myndighet til å gi eller akseptere tilbud eller representasjoner på vegne av våre eller våre tilknyttede selskaper. Du vil ikke komme med noen uttalelser, verken på nettstedet ditt eller på annen måte, som motsier eller kan motsi noe i denne delen. Hvis du autoriserer, bistår, oppmuntrer eller legger til rette for en annen person eller enhet til å foreta handlinger relatert til emnet for denne driftsavtalen, vil du bli ansett for å ha tatt handlingen selv.

17. Ansvarsbegrensning

VI ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER EKSEMPELISKE SKADER (INKLUDERT EVENTUELLE TAP AV INNTEKT, FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK ELLER DATA) SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE DRIFTSPROGRAMMET, DRIFTSAVTALEN, , GOAFFPRO-NETTSTEDET ELLER TJENESTETILBUDENE (DEFINERT NEDENFOR), SELV OM VI HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR DISSE SKADERNE. VÅRT SAMLEDE ANSVAR SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE DRIFTSAVTALEN, PROGRAMMET, PARTNERNETTSTEDET, GOAFFPRO-NETTSTEDET OG TJENESTETILBUDENE VIL IKKE OVERSKRE DET SAMLEDE ANNONSEGEBYRENE SOM SKAL BETALES ELLER SOM SKAL BETALES TIL DEG. DATO HVOR HENDELSEN SOM GI UPPSTAK TIL DET SENESTE ERSTATNINGSKRAVET.

18. Ansvarsfraskrivelser

PROGRAMMET, GOAFFPRO-NETTSTEDET, PARTNERNETTSTEDET, EVENTUELLE PRODUKTER OG TJENESTER TILBYDES PÅ PARTNERNETTSTEDET, EVENTUELLE SPESIELLE LENKER, LENKEFORMATER, OPERASJONELL DOKUMENTASJON, INNHOLD, GOAFFPRO.COM DOMENENAVN OG VÅRE TILKNYTTEDE TILKNYTTEDE SELSKAPERS CLUB. ), OG ALL TEKNOLOGI, PROGRAMVARE, FUNKSJONER, MATERIALER, DATA, BILDER, TEKST OG ANNEN INFORMASJON OG INNHOLD SOM LEVERES ELLER BRUKT AV ELLER PÅ VEGNE AV OSS ELLER VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVER I FORBINDELSE MED "(SAMMEN MED PROGRAMMERET)TJENESTETILBUD") LEVERES "SOM DET ER." VERKEN VI ELLER NOEN AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVER GIR NOEN REPRESSENTASJON ELLER GARANTIER AV NOEN SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANNEN MÅTE MED HENSYN TIL TJENESTEN. LOV, VI OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER OG LISENSGIVER FRA SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL TJENESTETILBUDENE, INKLUDERT EVENTUELLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR EN PARTI, ELLER EN ELLER AV HANDLING, YTELSE ELLER HANDEL BRUK. VI KAN AVSLUTE EVENTUELLE TJENESTETILBUD, ELLER KAN ENDRE ART, FUNKSJONER, FUNKSJONER, OMFANG ELLER DRIFT AV EVENTUELLE TJENESTETILBUD, NÅR SOM TID OG FRÅN ELLER INNEN TID. HELLER NOEN AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE GARANTERER AT TJENESTETILBUDENE VIL FORTSETTE LEVERES, VIL FUNGERE SOM BESKRIVET, KONSISTENT ELLER PÅ NOEN SPESIELT MÅTE, ELLER VIL VÆRE UAVBRUTT, A NØYAKTIG, FEILFRI ELLER FRI FOR SKADELIGE KOMPONENTER. VERKEN VI ELLER NOEN AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE VIL VÆRE ANSVARLIGE FOR (A) EVENTUELLE FEIL, UNØYAKTIGHETER ELLER TJENESTEAVBRUDD, INKLUDERT STRØMBRUDD ELLER SYSTEMFEIL; ELLER (B) EVENTUELL UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV, ELLER SLETTING, ØDELEGGELSE, SKADE ELLER TAP AV NETTSTEDET DITT ELLER DATA, BILDER, TEKST ELLER ANNEN INFORMASJON ELLER INNHOLD. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON FÅTT AV DEG FRA OSS ELLER FRA NOEN ANDRE PERSONER ELLER ENHET ELLER GJENNOM PROGRAMMET, INNHOLDET, DRIFTSDOKUMENTASJONEN, GOAFFPRO-NETTSTEDET ELLER TILKNYTTET PROGRAM-NETTSTED VIL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE ER UTTRYKKELIG ANGITT. VIDERE VIL VERKEN VI ELLER NOEN AV VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER LISENSGIVERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KOMPENSASJON, REFUSJON ELLER SKADER SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED (X) EVENTUELLE TAP AV PROSPEKTIVA ANDRE FORTJENESTER ELLER INNTEKTER, ELLER GODVILLE, SALESOR, GODT, INVESTERINGER, UTGIFTER ELLER FORPLIKTELSER AV DEG I FORBINDELSE MED DENNE DRIFTSAVTALEN ELLER DIN DELTAKELSE I PROGRAMMET, ELLER (Z) ENHVER OPPSIGELSE AV DENNE DRIFTSAVTALEN ELLER DIN DELTAKELSE I PROGRAMMET.

19. Gjeldende lov og tvister

Denne driftsavtalen vil være underlagt lovene i republikken Tyskland, uten hensyn til prinsippet om lovkonflikt. Domstolene i [Bavaria] skal ha eksklusiv jurisdiksjon over enhver tvist knyttet til eller som oppstår på noen måte fra saken under programmet eller denne driftsavtalen.

Uavhengig av det motsatte i denne driftsavtalen, kan vi søke påbud eller annen lettelse i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon for faktiske eller påståtte brudd på vår eller andre personers eller enheters immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter. Du erkjenner og godtar videre at rettighetene våre til innholdet er av en spesiell, unik, ekstraordinær karakter, og gir dem en særegen verdi, hvis tap ikke lett kan estimeres eller kompenseres tilstrekkelig for i form av økonomiske skader.

20. Diverse

Du erkjenner og godtar at vi og våre tilknyttede selskaper når som helst (direkte eller indirekte) kan be om kundehenvisninger på vilkår som kan avvike fra de som er inneholdt i denne driftsavtalen eller drive nettsteder som ligner på eller konkurrerer med nettstedet ditt. Du kan ikke tildele denne driftsavtalen, ved lov eller på annen måte, uten vår uttrykkelige skriftlige forhåndsgodkjenning. Med forbehold om denne begrensningen vil denne driftsavtalen være bindende for, gjelde til fordel for og kunne håndheves mot partene og deres respektive etterfølgere og overdragere. Vår unnlatelse av å håndheve din strenge utførelse av noen bestemmelse i denne driftsavtalen vil ikke utgjøre en fraskrivelse av vår rett til senere å håndheve en slik bestemmelse eller noen annen bestemmelse i denne driftsavtalen. I tilfelle konflikt mellom denne driftsavtalen og driftsdokumentasjonen, Siden for ekskluderte produkter for tilknyttede program vil kontrollere denne driftsavtalen, som vil kontrollere resten av driftsdokumentasjonen. Når de brukes i denne driftsavtalen, betyr begrepene "inkluder(er)," "inkludert", "f.eks." og "for eksempel" henholdsvis "inkluder(er), uten begrensning," "inkludert, uten begrensning," "f.eks. uten begrensning" og "for eksempel uten begrensning." Eventuelle avgjørelser eller oppdateringer som kan gjøres av oss, handlinger som kan bli tatt av oss, og eventuelle godkjenninger som kan gis av oss under denne driftsavtalen, kan gjøres, tas eller gis etter eget skjønn. All informasjon relatert til oss eller våre tilknyttede selskaper gitt av oss i forbindelse med driftsavtalen som ikke er kjent for allmennheten, anses som ("Konfidensiell informasjon"). Du godtar at: (a) all konfidensiell informasjon forblir GoAffPros eksklusive eiendom; (b) du vil bare bruke konfidensiell informasjon som er rimelig nødvendig for ytelsen din i henhold til driftsavtalen og sikre at personer som har tilgang til konfidensiell informasjon blir gjort oppmerksom på og vil overholde forpliktelsene i denne bestemmelsen; og (c) du på annen måte ikke vil avsløre konfidensiell informasjon til noen enkeltperson, selskap eller annen tredjepart (annet enn dine tilknyttede selskaper). Du samtykker i at vi, etter eget skjønn, kan avsløre eller gjøre tilgjengelig all informasjon gitt eller sendt av deg eller relatert til ytelsen din under denne driftsavtalen til enhver rettslig, kvasi-rettslig, statlig, regulatorisk eller annen myndighet som måtte være nødvendig av oss for å samarbeide og/eller etterkomme noen av deres bestillinger, instruksjoner eller instruksjoner eller for å oppfylle eventuelle krav i henhold til gjeldende lover. Du representerer og garanterer at du og din(e) finansinstitusjon(er) ikke er underlagt sanksjoner eller på annen måte utpekt på noen liste over forbudte eller begrensede parter eller eid eller kontrollert av en slik part, inkludert men ikke begrenset til listene som opprettholdes av FN Sikkerhetsrådet, den amerikanske regjeringen (f.eks. US Department of Treasury's Specially Designated Nationals-liste og Foreign Sanctions Evaders-liste og US Department of Commerce's Entity List), EU eller dens medlemsland, eller annen gjeldende myndighet.

Hvis noen regler i denne kontrakten brytes, er vi forpliktet til å fakturere de sendte varene.

RETNINGSLINJER FOR MOBILSØKNING

Disse retningslinjene for mobil ("Retningslinjer for mobil”) gjelder for din inkludering av spesiallenker i din godkjente mobilapplikasjon. "Vi", "oss" eller "vår" betyr GoAffPro.com, dets partnernettsteder eller noen av dets tilknyttede selskaper, alt ettersom. "Du" betyr brukeragenten for den tilknyttede kontoen knyttet til den godkjente mobilapplikasjonen. Alle termer med store bokstaver som brukes nedenfor og som ikke er definert på denne siden, har betydningen som er gitt dem i driftsavtalen. Det kreves til enhver tid streng overholdelse av disse retningslinjene for mobil, og ethvert brudd på disse retningslinjene for mobil vil automatisk avslutte driftsavtalen.

Din mobilapplikasjon:

 1. må være gratis å laste ned og alle henvisningslenker må være tilgjengelige uten å betale for tilgang;
 2. må ha originalt innhold;
 3. må ikke etterligne partnernettstedets egen shoppingapp-funksjonalitet (hvis noen);
 4. må ikke ha prissporings- og/eller prisvarslingsfunksjonalitet, med mindre det er skriftlig godkjent av GoAffPro eller dets partnernettsted på forhånd;
 5. må ikke være vert for eller gjengi partnernettstedets nettsider i WebViews.

Vi kan endre denne retningslinjen for mobilapplikasjoner når som helst og etter eget skjønn ved å legge ut en endringsmelding eller reviderte eller reviderte retningslinjer for mobilapplikasjoner på GoAffPro eller partnernettstedet. HVIS EN MODIFIKASJON ER UAKSEPTABEL FOR DEG, ER DIN ENESTE MØTE Å AVSLUTE DIN DELTAKELSE I PROGRAMMET. DIN FORTSETTE INKLUSJON AV SPESIELLE LENKER I DIN GODKJENTE MOBILSØKNAD ETTER VÅR PLAGTING AV EN ENDRINGSMELDING ELLER EN REVIDERT MOBILAPPLIKASJON PÅ PARTNERNETTSTED, VIL GJØRE DIN BINDENDE GODKJENNING AV ENDRINGEN.

Vi forbeholder oss retten, som kan utøves etter eget skjønn, til å iverksette passende tiltak mot enhver bruk uten tillatelse eller enhver bruk som ikke er i samsvar med denne retningslinjen for mobilapplikasjoner.

Gratis frakt i DE & AT fra 80€ bestillingsverdi

DE & AT ellers bare 3,79€
EU: 15,99€
(gratis for bestillinger over 120€)
Verdensomspennende: fra €25,99
(gratis for bestillinger over €250)

betalingsmetoder

Vi tilbyr alle vanlige betalingsmåter som Paypal, Sofortüberweisung, kredittkort, Apple Pay, Google Pay,...

Forsendelse raskere

Vårt logistikksenter sender hver dag (arbeidsdager)!

Produsert regionalt i samarbeid med sosiale institusjoner

Settene våre er kjærlig håndlaget av Caritas Wendelstein og Pidinger Lebenshilfe-verkstedene. Et samarbeid vi er veldig stolte av.

Høyeste kvalitet

Vår østerrikske partner produserer vår egen glassform i beste kvalitet. Bindingene er laget av bruddelastisk POM-materiale for å sikre langvarig holdbarhet.