Doorgaan

Algemeen Sweepstake-beleid

Algemeen

§ 1. Algemeen


Deelname aan de wedstrijd op de Facebook- en Instagram-pagina: "Apres Allstars" (hierna "de organisator" genoemd) is alleen mogelijk als deze deelnamevoorwaarden in acht worden genomen. De wedstrijd wordt niet ondersteund door Facebook en is niet gekoppeld aan Facebook.

§ 2 Voorwaarden voor deelname


Alle natuurlijke en rechtspersonen met een minimum leeftijd van 18 jaar kunnen deelnemen. Medewerkers van de organisator en hun familieleden komen uit de

Deelname uitgesloten. Bij deelname vanaf 18 jaar wordt dit apart vermeld in de betreffende wedstrijd. Door deel te nemen gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar naam en/of foto op internet wordt gepubliceerd als hij/zij wint. Deelname is alleen mogelijk binnen de in de wedstrijdbeschrijving genoemde periode. De juridische procedure is uitgesloten.

§ 3 Winst


De prijs zal worden toegekend zoals geadverteerd in de sweepstakes. Een wijziging of contante betaling van de prijs is uitgesloten. De winnaar wordt door ons op de hoogte gebracht via Facebook of zoals beschreven in de wedstrijd. Indien de winnaar zich niet meldt binnen de termijn die wij stellen voor de bekendmaking van de prijs, vervalt de prijs zonder vervanging.

legaal

§ 4 Aansprakelijkheid


Schadeclaims tegen de organisator in verband met de

zijn uitgesloten - binnen het wettelijk toelaatbare - ongeacht de wettelijke reden, tenzij de organisator opzettelijk of grof nalatig wettelijke verplichtingen zou hebben geschonden. Verder is de organisator niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de aantasting van de beschikbaarheid van de wedstrijdwebsite bij niet beïnvloedbare technische storingen en bij overmacht, alsmede aanvallen door derden op de wedstrijdwebsite. De organisator zal er echter alles aan doen om de betrouwbaarheid en functionaliteit van de wedstrijdwebsite te waarborgen. Verder garandeert de organisator niet dat de wedstrijdwebsite naar behoren zal werken op de computer van de betreffende deelnemer.

Algemeen Sweepstake-beleid

§ 5 gegevensbescherming


De organisator kent de grootst mogelijke prijs toe in het kader van de wedstrijd

gegevensbeschermingsnorm en neemt alle relevante wettelijke bepalingen in dit verband in acht. De organisator geeft geen persoonsgegevens door aan derden


of adresgegevens verkopen. De organisator bewaart de persoonsgegevens van de respectievelijke deelnemers uitsluitend ten behoeve van de wedstrijd. De deelnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk akkoord te gaan met de opslag en het gebruik van de verstrekte persoonsgegevens voor bovenvermeld doel.

§ 6 Scheidbaarheidsclausule


Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden niet effectief zijn of mocht er sprake zijn van een maas in de wet, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De niet-effectieve of ontbrekende bepalingen worden vervangen door een bepaling die het doel van het contract en de wettelijke bepalingen het dichtst benadert.

Jurisdictie, selectieproces/contact


§ 7 Plaats van jurisdictie / Toepasselijk recht


Bij geschillen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Als bevoegde rechtbank wordt, voor zover wettelijk toegestaan, de zetel van de organisator overeengekomen. Indien de deelnemer geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of na deelname naar het buitenland verhuist, wordt als bevoegde rechtbank ook de zetel van de organisator overeengekomen.

§ 8 selectieprocedure


Winnaars worden geselecteerd met behulp van een willekeurige nummergenerator. Uiteraard is ook hier een rechtsgang uitgesloten.

§ 9 Contact


Als u vragen heeft over de uitvoering van deze wedstrijd en de verwerking en

Gebruik van persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met: info@apres-allstars.com

Gratis verzending in DE & AT vanaf 80€ bestelwaarde

DE & AT anders slechts 3,79€
EU: 15,99€
(gratis voor bestellingen boven de 120€)
Wereldwijd: vanaf € 25,99
(gratis bij bestellingen boven € 250)

Betaalmethodes

Wij bieden alle gangbare betaalmethoden aan zoals Paypal, Sofortüberweisung, creditcard, Apple Pay, Google Pay,...

Sneller verzenden

Ons logistiek centrum verzendt elke dag (werkdagen)!