Blive ved

Generelle konkurrencepolitikker

Generel

§ 1. Generelt


Deltagelse i konkurrencen på Facebook- og Instagram-siden: "Apres Allstars" (herefter benævnt "arrangøren") er kun mulig, hvis disse betingelser for deltagelse er taget i betragtning. Konkurrencen er ikke støttet af Facebook og er ikke forbundet med Facebook.

§ 2 Forudsætninger for deltagelse


Alle fysiske og juridiske personer med en minimumsalder på 18 år kan deltage. Ansatte hos arrangøren og deres pårørende er fra

Deltagelse udelukket. Ved deltagelse fra 18 år noteres dette særskilt i den respektive konkurrence. Ved at deltage accepterer deltageren, at hans/hendes navn og/eller billede bliver offentliggjort på internettet, hvis han/hun vinder. Deltagelse er kun mulig inden for den periode, der er angivet i konkurrencebeskrivelsen. Den juridiske proces er udelukket.

§ 3 Fortjeneste


Prisen vil blive uddelt som annonceret i lodtrækningen. Ændring eller kontant betaling af prisen er udelukket. Vinderen får besked af os via Facebook eller som beskrevet i konkurrencen. Hvis vinderen ikke melder sig inden for den frist, som vi har fastsat for meddelelsen om præmien, fortabes præmien uden ombytning.

gyldige

§ 4 Ansvar


Erstatningskrav mod arrangøren i forbindelse med

er udelukket - inden for det juridisk tilladte - uanset den juridiske årsag, medmindre arrangøren forsætligt eller groft uagtsomt ville have overtrådt juridiske forpligtelser. Arrangøren er endvidere ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forringelse af konkurrencehjemmesidens tilgængelighed i tilfælde af tekniske fejl, der ikke kan påvirkes og hændelser af force majeure, samt angreb fra tredjemand på konkurrencehjemmesiden. Arrangøren vil dog gøre alt for at sikre pålideligheden og funktionaliteten af konkurrencehjemmesiden. Endvidere garanterer arrangøren ikke, at konkurrencens hjemmeside vil fungere korrekt på den respektive deltagers computer.

Generelle konkurrencepolitikker

§ 5 databeskyttelse


Arrangøren uddeler den størst mulige præmie inden for konkurrencens rammer

databeskyttelsesstandard og overholder alle relevante lovbestemmelser i denne henseende. Arrangøren videregiver ikke personoplysninger til tredjemand


eller sælge adressedata. Arrangøren opbevarer de respektive deltageres personlige data udelukkende med henblik på konkurrencen. Deltageren erklærer hermed udtrykkeligt sit samtykke til opbevaring og brug af de personoplysninger, der er afgivet til ovennævnte formål.

§ 6 Adskillelsesklausul


Hvis individuelle bestemmelser i disse betingelser for deltagelse er ineffektive, eller hvis der er et smuthul, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. De ugyldige eller manglende bestemmelser erstattes af en bestemmelse, der kommer tættest på kontraktens formål og lovbestemmelserne.

Jurisdiktion, udvælgelsesproces/kontakt


§ 7 Værneting / Gældende lov


I tilfælde af tvister gælder udelukkende tysk lov. Så vidt det er lovligt tilladt, er arrangørens hjemsted aftalt som værneting. Hvis deltageren ikke har et generelt værneting i Tyskland eller flytter til et fremmed land efter deltagelse, aftales arrangørens hjemsted også som værneting.

§ 8 udvælgelsesprocedure


Vinderne vil blive udvalgt ved hjælp af en tilfældig talgenerator. Her er naturligvis også udelukket klageadgang.

§ 9 Kontakt


Hvis du har spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne konkurrence og behandlingen og

Brug af personlige data kontakt venligst: info@apres-allstars.com

Gratis forsendelse i DE & AT fra 80€ ordreværdi

DE & AT ellers kun €3,79
EU: 15,99€
(gratis fra 120 € ordreværdi)
I hele verden: 20,99 €
(gratis fra 200 € ordreværdi)

betalingsmetoder

Vi tilbyder alle gængse betalingsmetoder såsom Paypal, Sofortüberweisung, kreditkort, Apple Pay, Google Pay,...

Forsendelse hurtigere

Vores logistikcenter sender hver dag (arbejdsdage)!