Blive ved

AGB

Vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du har med os som leverandør (Apres Allstars GbR) via hjemmesiden www.apres-allstars.com. Medmindre andet er aftalt, er medtagelsen af eventuelle vilkår, du måtte have brugt, modsagt.

(2) En forbruger i betydningen af følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der ikke primært kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af deres uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Kontraktdannelse

(1) Genstand for kontrakten er salg af varer.

(2) Så snart det pågældende produkt er placeret på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online indkøbskurvsystemet under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen. 

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
De varer, der er beregnet til køb, lægges i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente "indkøbskurven" og til enhver tid foretage ændringer der.
Efter at have ringet op på siden "Kasse" og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt.


Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik eller omdirigeret til webstedet for udbyderen af den øjeblikkelige betaling system.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Til sidst vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem, eller efter du er blevet omdirigeret til vores online shop.


Inden du sender ordren, har du mulighed for at tjekke detaljerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også ved hjælp af "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere ordren.
Ved at sende ordren via den tilsvarende knap ("Betalingspligt" eller lignende betegnelse) erklærer du din accept af tilbuddet på en juridisk bindende måde, hvorved kontrakten indgås.

(4) Dine henvendelser om udarbejdelse af et tilbud er uforpligtende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden frist er angivet i det respektive tilbud).

(5) Behandlingen af ordren og overførslen af alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelse af kontrakten sker via e-mail, i nogle tilfælde automatisk. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har givet os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk garanteret og i særdeleshed, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt det drejer sig om krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

§ 4 Garanti

(1) De lovpligtige garantirettigheder gælder.

(2)Som forbruger bedes du straks ved leveringen kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader samt hurtigst muligt at informere os og fragtmanden om eventuelle reklamationer. Hvis du ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

§ 5 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov gælder. For forbrugerne gælder dette lovvalg kun, såfremt beskyttelsen af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage (begunstigelsesprincippet).

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester, der hidrører fra forretningsforholdet med os, og værnetingsstedet er vores registrerede kontor, hvis du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed under offentlig ret eller en særlig offentligretlig fond. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Beføjelsen til at appellere til domstolen på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket.

(3)Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

Apres Allstars GbR
Tobias Deckert & Michael Gasteiger
Buchecker Weg 41
83313 Siegsdorf
Tyskland
Telefon: 017620829077
E-mail: support@apres-allstars.com


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), som kan tilgås på https://ec.europa.eu/odr.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for indgåelse af kontrakten, indgåelsen af selve kontrakten og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med reglerne "Kontraktindgåelse" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke den fulde tekst af kontrakten. Inden ordren sendes via online-indkøbsvognssystemet, kan kontraktdataene printes ud eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter at vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de oplysninger, der kræves i henhold til loven til fjernsalg og de generelle vilkår og betingelser, blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Hvis du anmoder om et tilbud uden for online indkøbskurvsystemet, modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, fx på e-mail, som du kan printe ud eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

De væsentlige egenskaber ved varen og/eller tjenesten kan findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsbetingelser

5.1. Priserne angivet i de respektive tilbud og forsendelsesomkostningerne repræsenterer samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

5.2. Fragtomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan kaldes op via en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud, vises separat i løbet af bestillingsprocessen og påhviler dig desuden, medmindre der er lovet gratis levering.

5.3. Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (bankoverførsel eller valutakursgebyrer), som du skal afholde.

5.4. Eventuelle omkostninger til overførsel af penge (bankoverførsel eller valutakursgebyrer) skal afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-medlemsland, men betalingen er foretaget uden for EU.

5.5. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

5.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsformer, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt til betaling straks.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. Hvis du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne overdrages til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af entreprenøren eller en anden person, der er ansvarlig for at udføre forsendelsen.

7. Lovpligtigt ansvar for mangler

Ansvar for defekter er baseret på "Garanti"-bestemmelsen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger er oprettet af Händlerbunds advokater, som er specialiseret i IT-ret, og kontrolleres konstant for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Du kan finde mere information om dette på:https://www.haendlerbund.de/en/services/retssikkerhed/vilkår og betingelser service.

sidste opdatering: 27.10.2020

Gratis forsendelse i DE & AT fra 80€ ordreværdi

DE & AT ellers kun €3,79
EU: 8,85€
(gratis fra 120€ ordreværdi)
I hele verden: 15,90 €
(reduceret fra 100 € ordreværdi & gratis fra 130 € ordreværdi)

betalingsmetoder

Vi tilbyder alle gængse betalingsmetoder såsom Paypal, Sofortüberweisung, kreditkort, Apple Pay, Google Pay,...

Forsendelse hurtigere

Vores logistikcenter sender hver dag (arbejdsdage)!